Uw partner in software voor

Stel zelf schema's samen voor het lid! Het lid kan deze zelfstandig of met begeleiding uitvoeren via de MyLogiFitApp, progressie bekijken en resultaten vergelijken! Zet een persoonlijke noot in de instructie. 

LogiCoach